Strona główna

O Konkursie   Formularz zgłoszeniowy   Kontakt   Historia

 

    
Patronat nad Konkursem objął: 
Starosta Zamojski
 


Patronat medialny:
Kronika Tygodnia
  

    

  
 
Patronat naukowy:
 
Wołyński Instytut Ekonomii w Łucku 
/Ukraina/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Zamościu
  

000

 

"Ludzie budują za
dużo murów,
a za mało mostów"

J.Newton

III Międzynarodowy Konkurs 
Języka Angielskiego 

"Na Pograniczu"
 

  23 kwietnia 2007 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grabowcu odbył się III Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego „ Na Pograniczu”.


inne zdjęcia

   W konkursie wzięło udział 44 uczniów w tym 23 z Ukrainy  (z obwodu lwowskiego i wołyńskiego) i 21 z całego województwa lubelskiego (z Chełma, Dubienki, Hrubieszowa, Krasnegostawu, Tomaszowa Lubelskiego, Turobina, Zamościa i Zwierzyńca).

  Imprezę zorganizowano w ramach umowy o współpracę zawartej w 2007 roku między ZSP w Grabowcu i szkołami na Ukrainie. Przedsięwzięcie zrealizowano przy wydatnej pomocy Starosty Zamojskiego.

        Opiekę naukową sprawowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Zamościu oraz Wołyński Instytut Ekonomii i Marketingu w Łucku.

      Uczniowie mieli 2 godziny na napisanie testu złożonego z 40 pytań.

 Laureatami konkursu zostali:

 • Marcin Moń (Polska, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida - Krasnystaw, nauczyciel: Robert Bobryk)

 • Adam Zusin (Polska, Zespół Szkół Nr 1 - Tomaszów Lubelski, nauczyciel: Maria Zusin)

 • Oksana Mayba (Ukraina, Szkoła Nr 53 - Lwów, nauczyciel: )

 • Olena Rushchak (Ukraina, Lwowskie Gimnazjum Stosunków Międzynarodowych - Lwów, nauczyciel: Olena Artyukh)

 • Olena Shuryn (Ukraina, Lwowskie Ukrainskie Gimnazjum Humanistyczne - Lwów, nauczyciel: Halyna Strogush)

 

Wysokie wyniki osiągnęli również:

 •  Ulyana Rusetska (Ukraina, Gimnazjum - Boryslaw, nauczyciel: Mariya Ruban)

 • Łukasz Turczanik (Polska, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego - Zamość, nauczyciel: Mieczysława Adamczuk)

 • Małgorzata Bochniak (Polska, ZSOiZ - Turobin, nauczyciel: Anna Bzowska)

 • Yuliya Heryak (Ukraina, Szkoła Nr 8 - Czerwonograd, nauczyciel: Larysa Havrylova)

 • Beata Jańczuk (Polska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 8 Bydgoskiego Pułku Piechoty - Grabowiec, nauczyciel: Svitlana Kubyuk)

 • Maksym Shalak (Ukraina, Szkoła Nr 7 - Stebnyk, nauczyciel: Nataliya Sprygina)

 • Marzena Hałasa (Polska, Zespół Szkół Nr 2 - Tomaszów Lub, nauczyciel: Anna Głazowska)

 • Monika Mizura (Polska, Zespół Szkół Nr 2 im. Wł. Sikorskiego - Tomaszów Lubelski, nauczyciel: Anna Głazowska)

 • Roksolana Stashenko (Ukraina, Szkoła Nr 1 - Łuck, nauczyciel: Liliya Mosiychuk)

 • Katarzyna Pasikowska (Polska, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 Liceum Ogólnokształcące Nr 6 - Chełm, nauczyciel: Katarzyna Łusiak)

  Tytuł laureata przyznano uczestnikom, którzy uzyskali co najmniej 75% możliwych do zdobycia punktów.

  Laureaci Konkursu – obywatele polscy – otrzymają indeksy na filologię angielską w PWSZ w Zamościu.

  Laureaci Konkursu – obywatele Ukrainy – otrzymają propozycję rozpoczęcia studiów w WIEM w Łucku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i upominki.

 

| Zdjęcia z III Konkursu |

 

 

 

© Mirosław Kuduk 2007